menu menu

Montujete-li kondenzační kotle Ariston, sbírejte prostřednictvím našeho partnerského programu body, za které si vyberete odměnu dle Vašeho výběru.

ariston, odměny, věrnostní program

JAK VYBRAT ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY PRO TEPELNÉ ČERPADLO?

04. 05. 2023

Nevhodná volba zásobníku pro ohřev teplé vody může zásadním způsobem ovlivnit hodnocení kvality bydlení uživatelem a následně pak také hodnocení kvality práce montážní organizace. To platí pro každý zdroj tepla a pro tepelná čerpadla to platí dvojnásobně.

Při výběru zásobníku pro rodinný dům bychom měli mít k dispozici vždy pár základních vstupních informací: počet koupelen, typ odběrných míst, která máme obsloužit, počet bydlících osob a dále informaci, zda může nastat souběh odběrů – například dvě bytové jednotky se společným zdrojem teplé vody.   

Základem pro rodinný dům pro ohřev teplé vody je objem 180 litrů. Tento objem ve spojení se zvětšenou přestupovou plochou výměníku je brán jako základ pro teplou vodu v rodinném domě. To je určitě rozdíl oproti kombinaci s plynovým kotlem, kde se jako základ bere 100 nebo 120 litrů.

Tepelné čerpadlo ve srovnání s plynovým kotlem má pro ohřev teplé vody nižší výkon (5 až 10 kW proti 25 kW v plynu) a na výstupu cca 60 °C proti 80 °C u plynového kotle.

Pro zachování komfortu ohledně množství smíšené teplé vody je nutné zvětšit objem zásobníku na minimálně 180 až 200 litrů. Pro maximální využití dodaného tepla se dále doporučuje zásobník s větší přestupovou plochou. Pro dvě koupelny s možným souběhem se pak doporučují objemy kolem 250 litrů a více pro nejnáročnější aplikace.

Aktuálně pro tepelná čerpadla nabízí ARISTON zásobníky typové řady CD1 HHP s využitelným objemem 190, 280 a 435 litrů a plochou výměníku od 2 m2 do 4,5 m2 v energetické třídě B. Tyto zásobníky mají pevnou izolaci, možnost doplnění o elektrickou topnou vložku a připojení cirkulace. Více najdete zde

Alternativou pro externí ohřívač vody napojený na tepelné čerpadlo mohou být stacionární ohřívače vody s integrovaným tepelným čerpadlem, jako je například NUOS PLUS WIFI.

Jejich nabídku najdete zde